Agressief gedrag komt wel eens meer voor bij jonge kinderen. Het hangt nauw samen met het karakter van het kind, de leeftijd, eventuele problemen of spanningen binnen het gezin, negatief voorbeeldgedrag, een gebrek aan regels, ... .

Geweld voorkomen is dan ook een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Je kan heel veel bereiken met een constructieve aanpak. Maak duidelijk wat kan en wat je niet tolereert. Beloon positief gedrag!

Agressief gedrag op school komt steeds vaker voor. Steeds meer jongeren plegen geweld, raken betrokken bij geweld of worden er slachtoffer van. Het moet voor jongeren duidelijk zijn dat geweld niet kan en streng bestraft wordt. 

Als het echter uit de hand loopt, aarzel dan niet om professionele hulp in te schakelen. Neem contact op met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, de opvoedingswinkel of politie.

Jongen wijst in camera