De 3 wilgen is een kleinschalig familiaal cohousingproject dat resoluut kiest voor intergenerationeel samenwonen. De initiatiefnemers, ouders, hun 2 kinderen en hun partners delen samen een nieuw te bouwen cohousingproject. Deze wijze van samenwonen biedt kansen, ook op langere termijn, voor informele zorg tussen de bewoners (boodschappen doen, kinderen oppassen, zware huishoudelijke taken, strijken, vervoer). Zo vermijden ze ook eenzaamheid en stimuleren ze solidariteit.

Bepaalde ruimten binnen en buiten worden gedeeld: een binnenstraat met ontmoetingsfunctie, wasplaats, fietsenberging, hobbyruimte, bureau en ook een gemeenschappelijke tuin (gazon, moestuin, speeltuigen, tuinterras), kookgerei, gereedschappen, materialen of toestellen (voor tuin, hobby, bureau, knutselen, repareren). De bewoners maken samen de nodige afspraken voor de goede gang van zaken: wat wordt wanneer gedeeld, met optie van reservering, en met respect voor alle medebewoners.

Samenwonen kan, maar moet niet de hele dag door. Er is voldoende ruimte voor spontane ontmoeting en gekozen deelmomenten, maar ook voldoende private ruimte waar men zich kan terugtrekken. Tot het privégedeelte behoort een woonunit met alle voorzieningen, inclusief een kleine privétuin met terras. Deze samenlevingsvorm is gebaat bij een goede overlegstructuur en duidelijke afspraken. Daartoe werken ze met een vereniging van mede-eigenaren.

De initiatiefnemers kozen doelbewust voor de Colomawijk. Die keuze maakten ze in eerste instantie met het oog op duurzame mobiliteit.Ze gaan voor inbreiding in een bestaande woonwijk, op ca. 1 km van het treinstation en langs een ruim aanbod aan buslijnen, waardoor ze de noodzaak aan een eigen wagen en ook de overlast ervan in de buurt tot een minimum beperken. Ze kozen voor een warme geëngageerde buurt. Ze merkten dat hier nog een goede cohesie is, kinderen die samen op straat spelen, aandacht voor verkeersveiligheid, gemeenschappelijke banken. De nieuwbouw geeft in het straatbeeld een meerwaarde met een open invulling van het perceel. Het gebouw is ontworpen als passiefhuis en vertrekt bijgevolg vanuit een logische ontwerpvolgorde, waarbij zonnewinsten, compactheid, gebouwschil, luchtdichtheid, etc… als belangrijkste troeven worden uitgespeeld.

De omgevingsvergunning is er. De start van de bouwwerken staat gepland tegen september 2023. Als alles goed verloopt, telt Mechelen tegen maart 2024 vijf nieuwe Coloma-bewoners.