Mechelen is een stad in volle groei. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Daarom wil de stad inspelen op de hedendaagse noden. En zo een referentie worden op het vlak van kwaliteitsvol wonen en nieuwe woonvormen.

Het woonbeleid van Stad Mechelen zet in op de veranderende woonbehoeften van o.m. alleenstaanden, jonge gezinnen én ouderen, die een kwalitatieve en duurzame woning zoeken. Mechelen kiest voor een globale visie op wonen en woonbehoeften. We willen een stad zijn waar je in alle fases van je leven terechtkan. Uitgangspunt is dat de woning het mogelijk maakt hier voor lange tijd te blijven wonen.

Cohousing is hiertoe een geschikt instrument. Hierbij vormen de gedeelde ruimten een verlengstuk van de individuele woning. De optelsom van private en gezamenlijke ruimten maakt kwalitatief wonen mogelijk, vaak aan betaalbaardere prijzen. Samen het gebruik én beheer van de gedeelde ruimten organiseren, versterkt de groepsvorming. 

Daarom schept Stad Mechelen een kader voor cohousing in haar stedenbouwkundige verordening. Dit definieert cohousing als minimum twee woongelegenheden binnen eenzelfde gebouw of project, die (een gedeelte van) hun private leefruimte bundelen tot een gemeenschappelijke leefruimte. In het private deel blijft nog minstens een slaapgedeelte, een keuken of kookgelegenheid, een badkamer en een toilet. In de verordening zijn (onder meer) de minimumoppervlakten van zowel de private als de gemeenschappelijke ruimten opgenomen. Op die manier – private en gemeenschappelijke delen samen - staat dit voor voldoende woonkwaliteit.

Specifiek aan een cohousingproject is dat er steeds sprake is van een (hechte) bewonersgroep en/of een intentionele gemeenschap. Daarbij worden duidelijke afspraken of contracten vastgelegd omtrent het gedeeld gebruik en de bereikbaarheid van de gemeenschappelijke ruimtes.

Cohousing is niet per se goedkoop wonen, maar wel kostenbesparend, want je deelt de kosten. Door ruimten en kosten te delen kan het dat je via cohousing  een woning van betere kwaliteit krijgt voor je budget.

Cohousing versterkt het sociale netwerk, want vaak kan je op je medebewoners rekenen en taken verdelen. Andere vormen van delen zoals autodelen komen ook vaak voor bij cohousingprojecten. Bij cohousing leef je met een aantal mensen samen, en vraagt dit ‘samenwonen’, ‘samen organiseren’ en ‘samen delen’ bijkomende afstemming en overleg.

Stad Mechelen ondertekende in 2014 als eerste gemeente in de provincie Antwerpen het ‘charter samenhuizen’, met het engagement om samenhuizen te bevorderen.

Cohousing heeft uitdrukkelijk een plaats in de stedenbouwkundige verordening (in ontwerp), in het Beleidsplan Ruimte Mechelen (in ontwerp) en in Woonbeleidsplan Mechelen.

Cohousing in Mechelen

  • Een cohousingproject op maat van dynamische 55 plussers die kiezen voor ‘samen-wonen’ en ‘samen-delen’.

  • Van een schoolgebouw naar een cohousing voor 24 alleenstaanden en gezinnen, met een ruim aanbod aan gemeenschappelijke ruimtes.

  • Een kleinschalig familiaal cohousingproject in de Colomawijk.