Gumm cohousing is een cohousingproject in een voormalig schoolcomplex in de Kerhoflei (Mechelen). Dit cohousing project biedt een thuis voor de bewoners van de 24 units en een pastorijwoning.

Begin 2020 startten de werken om hier een gedeelde plek van te maken voor jong en oud. GUMM cohousing is een gemeenschap van particuliere woningen, geclusterd rond gedeelde ruimtes. Elke geschakelde woning of unit heeft traditionele voorzieningen, waaronder een eigen keuken en badkamer. De gedeelde ruimtes bestaan uit een grotere keuken en eetkamer, wasruimte en recreatieruimtes. Daarnaast is er nog de gedeelde parkeerplaats, fietsenstalling, looppaden, open ruimte en een tuin. Binnen GUMM cohousing delen de buren ook voorzieningen: dat kan gaan van wasmachines tot gereedschappen. Huishoudens hebben een onafhankelijk inkomen en privéleven, maar buren plannen en beheren samen gemeenschapsactiviteiten en de gedeelde ruimtes. Cohousing maakt de interactie tussen buren mogelijk en biedt daardoor sociale, praktische, economische en ecologische voordelen.

Vandaag (2023) zijn 23 wooneenheden verbouwd en bewoond. Als BEN-woning (Bijna Energie Neutraal) verbruiken ze weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. En de energie die nodig is, halen ze uit groene energiebronnen. Om dit te verwezenlijken kozen de cohousers voor geo­thermische warmtepompen en zonnepanelen. Ze vermijden oververhitting door de plaatsing van zonnewering op de ramen en voorzetstructuren. In de woon­eenheden kan er dankzij de warmtepompen ook nog passief gekoeld worden. Naast de groene gummtuin zorgt de aanwezigheid van groendaken en gevels ook voor een afkoelend effect. De werf loopt anno 2023 naar het einde toe. Maar er is nog werk in de gezamenlijke delen en aan een aantal woonunits in de Kerkhoflei.

Gumm is echter meer dan cohousing alleen. Zo is er ook het oude kerkgebouw dat ze nog omvormen tot een polyvalente ruimte, de gummzaal. De oude speelplaats en de pastorietuin is getransformeerd tot een groene oase, de gummtuin. Hier organiseren de cohousers activiteiten die ontmoeting stimuleren en zo het buurtleven versterken.

Gumm is een intergenerationeel project waar ecologie, architectuur en samenwonen centraal staan. Inter­gene­rationeel want er wonen zowel babyboomers als millennials; ecologie want een nieuwe balans tussen mens en omgeving is nodig; architectuur in de vorm van respect voor de bestaande plek; en samenwonen binnen de cohousing zelf, maar ook met de buurt.