Mechelen is een inclusieve stad, een stad waar groepen met verschillende achtergronden gemengd samen leven, als buren. In haar woonbeleidsplan engageert Mechelen zich om extra inspanningen te doen voor bijzondere doelgroepen. Mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen… Ze streven allen naar een eigen zinvolle plek in de samenleving en dit zoveel mogelijk geïntegreerd tussen anderen. Zelfstandig, als het kan, met inhuren van zorg of begeleiding, als het moet.

Woningen voor bijzondere mensen vind je op kleine en op grotere schaal:

  • Een ‘zorgwoning’ is een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande (vergunde) woning, zodat hulpbehoevende of oudere personen (langer) kunnen inwonen. Daarmee kunnen maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen wonen bij iemand die hen – wanneer nodig – zorg verleent. Denk ook aan assistentiewoningen en kangoeroewonen.
  • Daarnaast zijn er ook middelgrote woonprojecten (pakweg 5 tot 15 woonunits) voor bijzondere doelgroepen, mensen die (mogelijk) wat extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Soms is er deze woonprojecten begeleiding voorzien. Soms gaat het over zelfstandig wonen, maar met de zekerheid dat bij problemen ondersteuning snel beschikbaar is.

Woonprojecten in Mechelen

Benieuwd naar een aantal recente initiatieven?

  • Wonen tussen anderen, voor mensen die nood hebben aan wat ondersteuning

  • Een woonhuis voor 16 personen met autisme

  • 55-plussers die het roer in eigen handen houden

  • Inclusief wonen in een historisch pand

  • Een kleinschalige woongemeenschap voor volwassenen met een beperking