Een wooncoöperatie is een vorm van zelforganisatie van burgers. Ze verenigen zich in een onderneming om hun woonbehoeften te behartigen. Ze zijn hiervan samen eigenaar en beheren deze democratisch. De bewoners investeren niet rechtstreeks in een woning, maar verwerven een aandeel. Zo worden ze mede-eigenaar van de coöperatieve vennootschap. Coöperaties ontwikkelen projecten voor gewone burgers of voor een bijzondere doelgroep.

Coöperatief wonen is een alternatief voor het traditionele kopen en huren. Bewoners zoeken naar een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod. Dit betekent niet noodzakelijk huren aan bodemprijzen, maar wel aan ‘faire’ prijzen, tegen ‘kostprijs’. De huurprijs wordt berekend op basis van de bouwkosten en leningen, de beheerskosten van het gebouw, toekomstige renovaties, enzovoort. Hoe lager de kosten, hoe lager de huur kan zijn. Bij de start van een coöperatief woonproject liggen de kosten niet lager dan voor ‘klassieke’ bouwprojecten. Op lange termijn worden de huurprijzen voordeliger, want een coöperatie zoekt naar een maatschappelijke opbrengst en niet naar een financiële winst.

De coöperatieve vennootschap is eigenaar van de woongebouwen en staat in voor het beheer en het onderhoud. Niets staat hen in de weg om bijkomende voordelen uit te werken. Zo kunnen ze deelmobiliteit zoals fietsen of cargofietsen voor bewoners én de buurt integreren in het project. Met het ‘schaalvoordeel’ wordt investeren in duurzame vormen van energie-, warmte- en watervoorziening haalbaar. Sommige woonprojecten bieden collectieve ruimtes aan, zoals een polyvalente zaal of een gedeelde tuin.

Wooncoöperaties in Mechelen

In Zwitserland en Duitsland bestaat coöperatief wonen al lang en is vrij populair. Maar ook in Vlaanderen ontstaan initiatieven van woningcoöperaties. Mechelen kent sinds kort de eerste projecten.

  • Aangepast en duurzaam wonen op latere leeftijd, op een nieuwe manier. Inspelen op de noden van een groeiende generatie 55-plussers die aangeeft het roer zo lang mogelijk in eigen handen te willen houden.

  • Zelfstandig wonen voor mensen die nood hebben aan ondersteuning.

  • Stad Mechelen bereidt een oproep voor om op de gronden aan de K. De Deckerstraat een aangepast woonproject te realiseren