Ter info : hieronder treft u een overzicht aan van de huidige belastingreglementen voor burgers. Klik op de naam van het reglement om dit te openen. Heb je met betrekking tot een aanslag, bezwaar of dossier een versie nodig van een vorige geldigheidsperiode? Neem dan contact op met de dienst belastingen: stadsbelastingen@mechelen.be 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2019

datum goedgekeurd in de gemeenteraad:  28/01/2019
datum van bekendmaking: 30/01/2019

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2019

datum goedgekeurd in de gemeenteraad:  28/01/2019
datum van bekendmaking: 30/01/2019
 

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke webtoepassing’ werd bekend gemaakt.

Overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet werden de reglementen, goedgekeurd in de loop van 2013 met ingang op 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, online bekendgemaakt op 18/12/2013. 

De reglementen met ingang in de loop van 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, werden online bekendgemaakt daags na goedkeuring in de gemeenteraad.

Het reglement op de afgifte van administratieve stukken met ingang op 28 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, werd online bekendgemaakt op 30/01/2014.