Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke web-toepassing’ werd bekend gemaakt.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting:

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2024.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 18/12/2023
datum van bekendmaking: 20/12/2023

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2023.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022
datum van bekendmaking: 20/12/2022

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2022.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 20/12/2021
datum van bekendmaking: 22/12/2021

Opcentiemen op de onroerende voorheffing:

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2024
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 18/12/2023 
datum van bekendmaking: 20/12/2023

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2023
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022 
datum van bekendmaking: 20/12/2022

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2022
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 20/12/2021 
datum van bekendmaking: 22/12/2021

Alle andere belastingreglementen kan u terugvinden in de bovenstaande rubrieken
Bouwen & Wonen,  Auto & Mobiliteit,  of  Overige belastingen.