Ter info : hieronder treft u een overzicht aan van de huidige belastingreglementen voor burgers. Klik op de naam van het reglement om dit te openen. Heb je met betrekking tot een aanslag, bezwaar of dossier een versie nodig van een vorige geldigheidsperiode? Neem dan contact op met de dienst belastingen: stadsbelastingen@mechelen.be 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2019

datum goedgekeurd in de gemeenteraad:  28/01/2019
datum van bekendmaking: 30/01/2019


Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2019

datum goedgekeurd in de gemeenteraad:  28/01/2019
datum van bekendmaking: 30/01/2019
 

 

 

Auto en mobiliteit

Ambtshalve plaatsen van nadarbarelen en verkeerssignalisatie

Indirecte belasting op het ambtshalve plaatsen van nadarbarelen en verkeerssignalisatie

Gevonden fietsen

Indirecte belasting op het wegvoeren naar en het bewaren in of op een stadseigendom, van gevonden fietsen, motor- of bromfietsen en omvangrijke goederen, op de openbare weg geplaatst of achtergelaten.

In beslag genomen voertuigen

Indirecte belasting op het bewaren van de door de politie in beslag genomen voertuigen.

Takelen

Indirecte belasting op het takelen van voertuigen

Tijdelijk innemen openbare ruimte

Indirecte belasting op het tijdelijk innemen van de openbare ruimte

Verlaten voertuigen

 Indirecte belasting op de verlaten voertuigen.

Vervoer met politievoertuig

Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig

Terug naar boven

 

Bouwen en wonen

Belasting op woningen/gebouwen

Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand

Niet afkoppelen van regenwater

 Belasting op het niet afkoppelen van regenwater

Niet-bebouwde gronden

Directe belasting op de niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust.

Niet-bebouwde kavels

Directe belasting op de niet-bebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling.

Niet-Vergunde Containerwoningen

Belasting op de niet-vergunde containerwoningen.

Tweede verblijven

Belasting op tweede verblijven

Ontbrekende parkeerplaatsen

Indirecte belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uitvoeren van verbouwingswerken en/of bestemmingswijzigingen aan bestaande gebouwen.

Verstrekken van Logies

Belasting op het verstrekken van logies

Terug naar boven

 

Overige belastingen

Administratieve stukken

Indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken

Alarmmeldingen

Indirecte belasting op alarmmeldingen

Begraafplaatsen, lijk- en asbezorging

Indirecte belasting op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente

Begraafplaatsen, opgraven lijken en openen grafkelders

Indirecte belasting op de opgraving van lijken en op het openen en sluiten van grafkelders op de stedelijke begraafplaatsen

Inzamelen van Huishoudelijke Afvalstoffen

Belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Belasting op inzameling, hergebruik, recyclage huishoudelijk afval

Belasting op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong.

Sluikstorten, zwerfvuil, uitvoeren van werken voor of in plaats van derden en prestaties geleverd bij uitzettingen

Indirecte Belasting op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden en prestaties geleverd bij uitzettingen

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke webtoepassing’ werd bekend gemaakt.

Overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet werden de reglementen, goedgekeurd in de loop van 2013 met ingang op 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, online bekendgemaakt op 18/12/2013. 

De reglementen met ingang in de loop van 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, werden online bekendgemaakt daags na goedkeuring in de gemeenteraad.

Het reglement op de afgifte van administratieve stukken met ingang op 28 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, werd online bekendgemaakt op 30/01/2014.

Terug naar boven