Hieronder vind je een selectie van de huidige belastingreglementen voor burgers rond bouwen en wonen. Klik op de naam van het reglement om dit te openen. Heb je met betrekking tot een aanslag, bezwaar of dossier een versie nodig van een andere geldigheidsperiode? Neem dan contact op met de dienst Belastingen: stadsbelastingen@mechelen.be

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke web-toepassing’ werd bekend gemaakt.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2024
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 18/12/2023 
datum van bekendmaking: 20/12/2023

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2023
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022 
datum van bekendmaking: 20/12/2022

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2022
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 20/12/2021 
datum van bekendmaking: 22/12/2021

Alarmmeldingen

Belasting op alarmmeldingen
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Belasting op domiciliekamers en toelagereglement voor de omvorming tot studentenkamers

Belasting op domiciliekamers en toelagereglement voor de omvorming tot studentenkamers
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Leegstaande woningen/gebouwen

Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand met ingang van 1 januari 2023
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022
datum van bekendmaking: 20/12/2022

Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand tot 1 januari 2023
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 22/12/2021
datum van bekendmaking: 22/12/2021

Niet afkoppelen van regenwater

Belasting op het niet afkoppelen van regenwater
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Niet-bebouwde gronden en kavels

Directe belasting op de niet-bebouwde gronden en kavels.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Tweede verblijven

Belasting op tweede verblijven met ingang van 1 januari 2024
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 27/11/2023
datum van bekendmaking: 29/11/2023

Belasting op tweede verblijven  (versie geldig tot 31/12/2023)
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 27/09/2021
datum van bekendmaking: 29/09/2021

Ontbrekende parkeerplaatsen

Indirecte belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uitvoeren van verbouwingswerken en/of bestemmingswijzigingen aan bestaande gebouwen.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Verstrekken van Logies

Belasting op het verstrekken van logies
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019