Hieronder vind je een selectie van de huidige belastingreglementen voor burgers. Klik op de naam van het reglement om dit te openen. Heb je met betrekking tot een aanslag, bezwaar of dossier een versie nodig van een vorige geldigheidsperiode? Neem dan contact op met de dienst Belastingen: stadsbelastingen@mechelen.be

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in degemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datumwaarop de beslissing werd genomen enwaarop ze via de ‘gemeentelijke web-toepassing’ werd bekendgemaakt.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2024.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 18/12/2023
datum van bekendmaking: 20/12/2023

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2023.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022
datum van bekendmaking: 20/12/2022

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2022.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 20/12/2021
datum van bekendmaking: 22/12/2021

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2021.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 14/12/2020
datum van bekendmaking: 17/12/2020

Administratieve stukken

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en ambtshalve gemaakte kosten (met ingang van 01/06/2023)
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022
datum van bekendmaking: 20/12/2022

Alarmmeldingen

Indirecte belasting op alarmmeldingen
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Begraafplaatsen, opgraven lijken en openen grafkelders, lijk- en asbezorging

Indirecte belasting op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Inzamelen van Huishoudelijke Afvalstoffen

Belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Belasting op inzameling, hergebruik, recyclage huishoudelijk afval

Belasting op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Sluikstorten, zwerfvuil, uitvoeren van werken voor of in plaats van derden en prestaties geleverd bij uitzettingen

Indirecte Belasting op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden en prestaties geleverd bij uitzettingen
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Vervoer van personen met een politievoertuig

Invoering belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig

datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 25/01/2021
datum van bekendmaking: 27/01/2021