Administratieve stukken

Indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken

Alarmmeldingen

Indirecte belasting op alarmmeldingen

Begraafplaatsen, lijk- en asbezorging

Indirecte belasting op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente

Begraafplaatsen, opgraven lijken en openen grafkelders

Indirecte belasting op de opgraving van lijken en op het openen en sluiten van grafkelders op de stedelijke begraafplaatsen

Inzamelen van Huishoudelijke Afvalstoffen

Belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Belasting op inzameling, hergebruik, recyclage huishoudelijk afval

Belasting op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong.

Sluikstorten, zwerfvuil, uitvoeren van werken voor of in plaats van derden en prestaties geleverd bij uitzettingen

Indirecte Belasting op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden en prestaties geleverd bij uitzettingen

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke webtoepassing’ werd bekend gemaakt.

Overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet werden de reglementen, goedgekeurd in de loop van 2013 met ingang op 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, online bekendgemaakt op 18/12/2013. 

De reglementen met ingang in de loop van 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, werden online bekendgemaakt daags na goedkeuring in de gemeenteraad.

Het reglement op de afgifte van administratieve stukken met ingang op 28 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, werd online bekendgemaakt op 30/01/2014.