Meer info over het aanvragen van een studietoelage vind je hier.

Wegwijs in het studentenstatuut vind je op de website van Centen voor studenten.