In Mechelen is er één hogeschool. Daarnaast zijn er ook heel wat jongvolwassenen die cursussen volgen in het het Volwassenenonderwijs en bij SYNTRA-AB.

In de brochure Levenslang en levensbreed leren in Mechelen vind je een overzicht van de scholen en vormingsinstellingen voor (jong)volwassenen.