Stad Mechelen werkte in het kader van Mechelen Circulair 2030 mee aan twee Europese projecten; URBACT en CECI. Hiervoor werkten we twee gerichte actieplannen die het overkoepelende actieplan van MC2030 verder verfijnt en scherpstelt.

Voor het Urbact Action Planning Network Resourceful Cities ging de stad in dialoog met het Mechelse middenveld, bedrijven en ondernemers, onderzoekers, financiers en andere publieke instellingen. Samen werkten we een actieplan uit rond stedelijke grondstoffenhubs met horizon 2030. In deze hubs worden materialen en producten na gebruik verzameld. Om deze erna opnieuw te gaan gebruiken door publiek private samenwerkingen. Zo zijn we op weg naar een klimaatneutrale en toekomstbestendige economie in de regio Mechelen.

Urbact actieplan - action plan


Voor het Interreg Europe project Circular Economy blooms through Citizen Involvement ging Stad Mechelen in dialoog met burger- en sociale organisaties. Zij zijn essentieel om de transitie naar een sociale en circulaire economie mee waar te maken. Samen stelden ze  een actieplan op over hoe de stad circulaire initiatieven van Mechelaars kan ondersteunen. 

Ceci actieplan - action plan


In het kader van de Circulaire Economie Hub ging Mechelen samen met Thomas More Research ook op zoek naar de stand van zaken rond Circulair Ondernemerschap in de regio.

In 2021 werd zo aan de hand van de bevraging een eerste analyse gemaakt.
Deze analyse gaf richtlijnen voor het verdere beleid rond Circulair Ondernemerschap in Mechelen.

In 2022 werd een tweede bevraging uitgevoerd. Om te kijken hoe het beleid zich vertaalde in het lokale ondernemersveld.
Op basis van de vergelijking van de twee bevragingen we onderstaande infographic. Dit toont de evolutie van Circulair Ondernemerschap in de regio aan sinds de start van de werking van SO CE Hub Mechelen.

Infographic evolutie circulaire economie

Wil je meer weten over de resultaten? Bekijk dan de analyse die Thomas More Research maakte. Of heb je nog bijkomende vragen? Contacteer dan onderzoekster Marijke Brants van Thomas More Research of contacteer ons circulair ondernemersloket.