De meeste crematies van overledenen uit onze regio worden uitgevoerd in het crematorium van Zemst, Antwerpen of Holsbeek. De begrafenisondernemer treft hiervoor de praktische schikkingen in overleg met de familie. De crematie kan plaatsvinden voor of na de begrafenisplechtigheid. Het invoeren van de kist kan op verzoek bijgewoond worden door de naaste familie. Na de crematie wordt de as door de medewerkers van het crematorium overgeheveld in een hermetisch gesloten urne. Als je dat wil, kan je bij de begrafenisondernemer een sierurne aanschaffen voor rond deze urne, of de as rechtstreeks in een speciaal daartoe voorziene sierurne laten doen.Als je dit vooraf met de begrafenisondernemer afspreekt, kan een symbolische hoeveelheid van de as meekrijgen in een juweeltje, een kokertje...

Doe je toch liever afstand van de as (of overlijd je zelf), dan moet de as worden uitgestrooid, begraven of bijgezet in een urnenmuur op een begraafplaats. In Mechelen en de fusiegemeenten bestaan de volgende mogelijkheden na de crematie van een overledene:

Verstrooien

De as kan verstrooid worden op de strooiweide van een begraafplaats naar keuze. Dit is gratis voor iedereen die ingeschreven staat in de bevolkingsregisters van Mechelen of overleden is op het grondgebied van Mechelen. De as kan in urnen worden geplaatst die op de begraafplaats worden begraven of in een columbarium worden bijgezet. De as kan ook op een van de volgende plaatsen worden uitgestrooid:

  • op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats
  • op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee
  • Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op schriftelijk verzoek van alle bloed- en aanverwanten van de eerste graad kan de as onder bepaalde voorwaarden ook ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden om te worden bewaard, verstrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats.

Begraven in een termijngraf voor 15 jaar

Dit soort graf is gratis en is bedoeld voor 1 enkele urne (of kist). De termijn is niet verlengbaar. Op onze website vind je hierover meer info.

Bijzetten in een nis in het columbarium

Gratis nis voor 15 jaar

Deze nis is bedoeld voor 1 persoon. De termijn kan niet verlengd worden. Op het einde van de termijn kunnen de nabestaanden de asurne mee naar huis nemen of laten verplaatsen. Dit kan onder strikte voorwaarden en tegen betaling; afhankelijk van de keuze variëren de kosten tussen 218 en 2000 euro.

Nisconcessie

Deze nis is bedoeld om 1 of meerdere urnen in bij te zetten. Alleen de begunstigden die op de concessieovereenkomst vermeld staan, mogen erin bijgezet worden, voor zover er plaats is (gemiddeld 2 à 3 urnen). De prijs voor een nieuwe concessie bedraagt 1144 euro voor een termijn van 30 jaar, ongeacht hoeveel urnen erin worden bijgezet. Bij iedere begrafenis wordt er 82 euro aangerekend voor het openen en sluiten van de nis.

Begraven in een urnenveld

Gratis urnenveld voor 15 jaar

Een graf in een gratis urnenveld is uitsluitend bedoeld voor 1 asurne. De termijn kan niet verlengd worden. De regels voor het plaatsen van een gedenkplaat zijn opgenomen in de politieverordening. Op het einde van de termijn kunnen de nabestaanden de asurne mee naar huis nemen of laten verplaatsen. Dit kan onder strikte voorwaarden en tegen betaling; afhankelijk van de keuze variëren de kosten tussen 218 en 2000 euro.

Urnenveldconcessie

Een graf op een urnenveldconcessie is bedoeld om 1 of meerdere urnen in bij te zetten. Enkel de begunstigden die op de concessieovereenkomst vermeld staan, mogen erin begraven worden, voor zover er plaats is (gemiddeld 2 à 3 urnen).

Voor een nieuwe concessie bedraagt de kostprijs 818 euro voor een termijn van 30 jaar, ongeacht hoeveel urnen erin worden bijgezet. Bij iedere begrafenis wordt er 82 euro aangerekend voor het openen en sluiten van de nis. De regels voor het plaatsen van een gedenkplaat zijn opgenomen in de politieverordening.

Begraven in een grondconcessie met grafkelder

Deze grondconcessie is bestemd voor het begraven van 1 of meerdere personen in een asurne of kist en wordt verleend voor 30 jaar. Het kan gaan om een nieuwe of bestaande grondconcessie, met een nieuwe of hergebruikte grafkelder (al dan niet met hergebruikt grafmonument).

Het plaatsen van een grafzerk of het restaureren van het hergebruikte grafmonument is verplicht binnen de acht maanden na toewijzing van de grafconcessie. Voor de overige voorwaarden en de kosten: zie p. 14 ‘3. Een nieuwe grafconcessie met een nieuwe of hergebruikte grafkelder’.