De keuze voor cremeren of begraven met een kist is persoonlijk. Je kan je voorkeur op voorhand laten vastleggen in een wilsbeschikking of een testament. Het is goed om bij het nemen van een beslissing hierover zowel je eigen wensen als die van de nabestaanden in acht te nemen. De keuze voor begraven of cremeren kan namelijk de manier van afscheid nemen en het gedenken van de overledene beïnvloeden, ook jaren later nog. Als een overledene dit niet schriftelijk heeft bepaald, dan ligt de keuze bij de nabestaanden die de uitvaart regelen.

Een overledene begraven kan alleen op een begraafplaats. In Mechelen en de fusiegemeenten Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem zijn er verschillende mogelijkheden wat het soort graf betreft, elk met hun eigen voorwaarden.

De gratis opties zijn enkel mogelijk indien de overledene ingeschreven was in de bevolkingsregisters van de stad Mechelen of indien hij/zij overleden is op het grondgebied van de stad. Andere overledenen kunnen, in bepaalde gevallen mits betaling van de indirecte belasting, verstrooid worden op de strooiweide of begraven worden in een grafconcessie.

Een grafconcessie is een voor een bepaalde periode aangekochte rustplaats (grond) op de begraafplaats. Aanvragen gebeuren via de begrafenisondernemer of de dienst begraafplaatsen.

De regels voor het plaatsen van grafzerken of gedenkplaten zijn opgenomen in de politieverordening.

Een gratis termijngraf voor 15 jaar

Dit soort graf is bedoeld voor 1 enkele kist (of urne). De voorwaarden voor grafzerken op een gratis termijngraf zijn verschillend in Mechelen en de fusiegemeenten. De regels zijn vastgelegd in de politieverordening. Een gratis termijngraf is niet mogelijk op het Oosters Gericht Perk op de begraafplaats van Mechelen-centrum.

Als de termijn van 15 jaar verstreken is, kan die niet verlengd worden. Alleen een opgraving en verplaatsing of crematie van de stoffelijke resten is dan mogelijk. Afhankelijk van de keuze, beginnen de kosten hiervoor vanaf ca. 1750 euro.

Een bestaande grafconcessie met grafkelder

Deze optie is voor één of meerdere personen. Als de overledene als begunstigde vermeld is in de concessieovereenkomst, kan hij/zij begraven worden in een bestaande grafkelder. Er worden dan enkel kosten aangerekend voor het openen en sluiten van de grafkelder op de dag van de begrafenis (125 euro) en het eventueel verlengen van de concessie, indien van toepassing, aan € 19,68 / m² / jaar.

Deze optie is niet van toepassing voor begravingen op het Oosters Gericht Perk in Mechelen-Centrum.

Een nieuwe grafconcessie met een nieuwe of hergebruikte grafkelder (grafzerk nog te plaatsen)

Deze grondconcessie is bestemd voor het begraven van 1 of meerdere personen in een kist of asurne en wordt verleend voor 30 jaar. Een nieuwe concessie kan je zowel voor als na het overlijden van de te begraven persoon aangaan. De kosten bedragen minstens 1645,17 euro en kunnen oplopen tot 2591,73 euro afhankelijk van het aantal compartimenten. Op het Oosters Gericht Perk zijn enkel nieuwe grafkelders beschikbaar met 1 compartiment.

Ze omvatten het gebruiksrecht van het perceel grond voor 30 jaar, de prijs voor de nieuwe of hergebruikte grafkelder met verluchting en het openen en sluiten van de grafkelder op de dag van de begrafenis. De concessie kan zonder extra kosten ook bestemd worden voor bloed- of aanverwanten. Enkel het openen en sluiten op de dag van de begrafenis dient dan nog betaald te worden. De termijn begint te lopen vanaf de toekenning van de grafconcessie en kan later nog verlengd worden.

Het plaatsen van een grafzerk is verplicht binnen de acht maanden na toewijzing van de grafconcessie. De voorwaarden voor grafzerken zijn vastgelegd in de politieverordening, maar kunnen toch nog individueel verschillen naargelang de plaats van het graf. De dienst Monumentenzorg adviseert de dienst Begraafplaatsen hierin om ervoor te zorgen dat het historische karakter van de begraafplaats bewaard blijft.

Een nieuwe grafconcessie met een hergebruikte grafkelder én een hergebruikt grafmonument

De voorwaarden en kosten voor deze grondconcessie zijn dezelfde als voor optie 3. Het bestaande grafmonument mag gratis hergebruikt worden. Als concessiehouder ben je wel verplicht het grafmonument te laten restaureren (indien nodig) volgens de richtlijnen van de dienst Begraafplaatsen.

Deze optie is niet van toepassing voor begravingen op het Oosters Gericht Perk in Mechelen-Centrum.

Graven voor kinderen

Kinderen jonger dan 7 jaar

Overleden kinderen jonger dan 7 jaar kunnen op een aparte begraafplek begraven worden als de ouders dat wensen. De familie kan dan kiezen voor een gratis grafje voor een termijn van 15 jaar (niet van toepassing op het Oosters Gericht Perk) of een grafconcessie zonder grafkelder voor 30 jaar. Hier kan ook de urne van een kind begraven worden. Een columbarium, urnenveld of strooiweide is er niet op het kinderperk.

De kostprijs voor een grafconcessie op het kinderperk is 590,44 euro voor 30 jaar en de termijn kan verlengd worden. Uiteraard kunnen kinderen ook in een grondconcessie met grafkelder begraven worden.

Foetussen

Foetussen die de levensvatbaarheidsgrens nog niet bereikt hebben, worden gratis op het foetusperk begraven. Deze perkjes worden ingeplant en onderhouden door de medewerkers van de dienst Begraafplaatsen. Er is geen mogelijkheid om een grafzerkje te plaatsen.

Als de ouders dit wensen, kan hun foetus ook begraven worden in een grafconcessie op het kinderperk. De voorwaarden zijn dezelfde als voor overleden kinderen jonger dan 7 jaar.

Begraven op het Oosters Gericht Perk

Begin mei 2019 werd op de stedelijke begraafplaats van Mechelen-Centrum een Oosters gericht perk geopend.

Op dit perk bevinden zich:

  • 53 nieuwe grafkelders met 1 compartiment
    • 1328,49 euro voor een grafconcessie van 30 jaar
    • 1263,24 euro voor de grafkelder
    • 125 euro voor het openen en sluiten van de concessie
  • 34 kindergraven zonder grafkelder (kinderen tot 7 jaar): 590,44 euro
  • foetusweide: gratis

Alle graven op het Oosters Gericht Perk zijn bestemd voor grafconcessies voor 30 jaar en zijn daarna te verlengen aan € 19,68 / m² / jaar.