Je riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie of kortweg GAS als je de openbare veiligheid, rust en gezondheid in gevaar brengt of openbare overlast veroorzaakt. Bijvoorbeeld het bevuilen van de openbare ruimte, wildplassen of nachtlawaai.
De sanctie is een geldboete die kan oplopen tot € 350 (€ 175 voor minderjarigen).
De regels vind je terug in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening - kortweg ABP - en andere politieverordeningen.

Je riskeert ook een GAS bij sommige parkeerovertredingen en het negeren van het verkeersbord over de autoluwe binnenstad. Afhankelijk van de overtreding bedraagt deze geldboete € 58 of € 116.

GAS en Corona

Hou je je niet aan onderstaande aanvullende lokale Corona-maatregelen? Dan riskeer je een GAS-boete van € 350 (meerderjarig) of € 175 (minderjarig +14).

- Organiseren of het bijwonen van evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden op het rondgebied van de stad Mechelen
- Organiseren of bijwonen van kermissen en brocante- of rommelmarkten op het grondgebied van de stad Mechelen
- Niet naleving van de registratieplicht fitnesscentra muv gemeenschappelijke groepslessen (gerechtelijk sanctioneerbaar)

Bekijk de tijdelijke politieverordening.