Je riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie of kortweg GAS als je de openbare veiligheid, rust en gezondheid in gevaar brengt of openbare overlast veroorzaakt. Bijvoorbeeld het bevuilen van de openbare ruimte, wildplassen of nachtlawaai.
De sanctie is een geldboete die kan oplopen tot € 350 (€ 175 voor minderjarigen).
De regels vind je terug in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening - kortweg ABP - en andere politieverordeningen.

Je riskeert ook een GAS bij sommige parkeerovertredingen en het negeren van het verkeersbord over de autoluwe binnenstad. Afhankelijk van de overtreding bedraagt deze geldboete € 58 of € 116.

GAS en Corona

Meerderjarig en hou je je niet aan onderstaande Corona-maatregelen? Dan betaal je bij een eerste inbreuk een GAS-boete van € 250.
- Maken van een niet-essentiële verplaatsing
- Samenscholingsverbod
     - Niet nemen van de nodige maatregelen genomen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen 

    - Niet bedekken van mond en neus met een masker of elk ander alternatief in stof op plaatsen waar dit verplicht is

De politie kan deze boete onmiddellijk innen. Als je niet onmiddellijk betaalt via de betaalterminal, dan ontvang je de boete op korte termijn via de post. Je kan schriftelijk verweer indienen binnen de 30 dagen of een afspraak maken om dit mondeling te doen.

Bekijk de tijdelijke politieverordening en de omzendbrief van het parket over deze maatregelen.