U riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie of kortweg GAS als u de openbare veiligheid, rust of gezondheid in gevaar brengt of openbare overlast veroorzaakt.

GAS is ook mogelijk in het kader van parkeerovertredingen, het negeren van het verkeersbord C3 of F103 en beperkte snelheidsovertredingen.

Via de website GAS Rivierenland kan u contact opnemen met de dienst bestuurlijke handhaving. U kunt via de webformulieren verweer indienen, informatie doorgeven of vragen stellen. Op deze website vindt u ook meer informatie over de verschillende types GAS, de bijhorende procedures en toepasselijke reglementen.