De muurschilderingen zijn vrij precies te dateren: de muurschilderingen zijn ontstaan na 1507, toen de bouw van de woning voltooid was en voor 1515 vermits in dat jaar Thomas More zijn indrukken over de kunstwerken in een gedicht neerschreef.

De conservatie omvatte in de eerste plaats het fixeren van de picturale laag en pleisterlagen en het wegnemen van de oude opvullingen. Het balkenplafond en de zes consoles in neo-stijl uit 1938 werden verwijderd. Een heel belangrijke ingreep was het verwijderen van de waslaag uit 1935 en het grootste gedeelte van de oude retouches.

Voor deze werken ontving de stad Mechelen een restauratiepremie van de Vlaamse Overheid.

Timing

  • Werken beëindigd (uitvoering in 2012)

Architect/ontwerpers

  • Examino cvba

Uitvoerder(s)

  • THV Hof van Busleyden muurschilderingen, Marie-Hélène Ghisdal en Linda Van Dijck