Doorheen de tijd is de ommuring rondom molenhuis en spuihuis dichtgeslibd. Steengruis en slib hebben zich vastgezet tussen de restanten van de natuurstenen sokkels. De instandhoudingswerken omvatten het vrijleggen van de relicten zodat het water opnieuw ongehinderd kan doorstromen. Her en der bevinden zich mogelijks nog natuurstenen elementen die verwijzen naar de vroegere functie van de site. Rondom werden de gevels zacht gereinigd en het gevelvoegwerk plaatselijk hersteld.

Voor deze werken ontving de stad Mechelen een restauratiepremie van de Vlaamse Overheid.

Timing

  • Werken beëindigd (uitvoering in 2015)

Architect/ontwerpers

  • dienst Monumentenzorg Mechelen

Uitvoerder(s)

  • Renotec N.V.