Spreeuwenhoek is het gebied tussen de Leuvensesteenweg, de Leuvense Vaart, Ragheno (Arsenaalsite) en het provinciaal domein Planckendael. De stad wil dit gebied vooral een groene openbare invulling geven met voldoende wandel- en fietspaden. Daarnaast is er op sommige plaatsen ruimte voor compacte bebouwingen en recreatieve activiteiten.

Zo krijgen we een groene en leefbare omgeving dicht bij het station en de stadskern.

Spreeuwenhoek

Een deel van het gebied is volgens het gewestplan woonuitbreidings- en agrarisch gebied. Om de doelstellingen te kunnen realiseren, is een bestemmingswijziging nodig naar woon- en recreatiegebied, wat enkel kan met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). In 2012 werd al een RUP Spreeuwenhoek-Venne goedgekeurd, maar door een aantal arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) heeft het RUP Spreeuwenhoek-Venne geen rechtszekerheid meer.

De opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan Spreeuwenhoek-Venne is nodig.

De buurt is hierbij een belangrijke partner. Om alle bezorgdheden, adviezen en beslissingen goed te kanaliseren, richtten we een bewonersbegeleidingsgroep op.