Spreeuwenhoek is het gebied tussen de Leuvensesteenweg, de Leuvense Vaart, Ragheno (Arsenaalsite) en Planckendael. We willen dit gebied vooral een groene invulling geven met voldoende wandel- en fietspaden. Daarnaast is er op sommige plaatsen ruimte voor compacte bebouwingen en recreatieve activiteiten.

Zo krijgen we een groene en leefbare omgeving dicht bij het station en de stadskern.

Spreeuwenhoek

Een deel van het gebied is volgens het gewestplan woonuitbreidings- en agrarisch gebied. Om de doelstellingen te kunnen realiseren, is een bestemmingswijziging nodig naar woon- en recreatiegebied. Dat kan enkel met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

De buurt is hierbij een belangrijke partner. Om alle bezorgdheden, adviezen en beslissingen goed te kanaliseren, richtten we een bewonersbegeleidingsgroep op.