Hieronder vind je een selectie van de huidige belastingreglementen voor bedrijven naar de aard van de onderneming of de uitgeoefende activiteit. Klik op de naam van het reglement om dit te openen. Heb je met betrekking tot een aanslag, bezwaar of dossier een versie nodig van een vorige geldigheidsperiode? Neem dan contact op met de dienst Belastingen: stadsbelastingen@mechelen.be

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke web-toepassing’ werd bekend gemaakt.

Bankautomaten

Belasting op bankautomaten
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 25/03/2024
datum van bekendmaking: 27/03/2024

Benzinepompen

Belasting op toestellen tot het bevoorraden van motorvoertuigen met brandstof
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022
datum van bekendmaking: 20/12/2022

Masten en Pylonen

Belasting op masten en pylonen
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 23/01/2023
datum van bekendmaking: 25/01/2023

Nachtwinkels en Telefoonwinkels

Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie (telefoonwinkel) 
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 25/03/2024
datum van bekendmaking: 27/03/2024

Sportwedstrijden - Filmvoorstellingen - Circusvoorstellingen

Belasting op sportwedstrijden, Filmvoorstellingen en circusvoorstellingen
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 25/03/2024
datum van bekendmaking: 27/03/2024

Taxi's

Directe belasting voor het afleveren van een vergunning tot het exploiteren van een taxidienst en van verhuur van voertuigen met bestuurder
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Verstrekken van logies

Belasting op het verstrekken van logies
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 25/03/2024
datum van bekendmaking: 27/03/2024