Hieronder vind je een selectie van de huidige belastingreglementen voor bedrijven rond bedrijfsruimte & gebouwen en percelen. Klik op de naam van het reglement om dit te openen. Heb je met betrekking tot een aanslag, bezwaar of dossier een versie nodig van een vorige geldigheidsperiode? Neem dan contact op met de dienst Belastingen: stadsbelastingen@mechelen.be

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke web-toepassing’ werd bekend gemaakt.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2024
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 18/12/2023 
datum van bekendmaking: 20/12/2023

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2023
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022 
datum van bekendmaking: 20/12/2022

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2022.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 20/12/2021 
datum van bekendmaking: 22/12/2021

Alarmmeldingen

Belasting op alarmmeldingen
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Bedrijfsruimten

Belasting op bedrijfsruimten, met ingang van 1 januari 2023
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022
datum van bekendmaking: 20/12/2022

Belasting op bedrijfsruimten voor 01/01/2023
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 25/02/2019
datum van bekendmaking: 28/02/2019

Publiek toegankelijke ruimte - Promotaks

Vaststelling aangepast 'belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van Mechelen'
datum goedgekeurd in de gemeenteraad van 29/01/2024
datum van bekendmaking: 31/01/2024

Belastingreglement op de voor publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van Mechelen
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 29/01/2024
datum van bekendmaking: 31/01/2024

Belasting op domiciliekamers en toelagereglement voor de omvorming tot studentenkamers

Belasting op domiciliekamer en toelagereglement voor de omvorming tot studentenkamers
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Leegstaande bedrijfsruimten

Belasting op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd met ingang vanaf 01 januari 2024
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 25/03/2024
datum van bekendmaking: 27/03/2024

Versie geldig van 01/01/2023 tot 31/12/2023
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022

Vorige versie geldig van  01/01/2022 tot 31/12/2022
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 20/12/2021

Vorige versie geldig van 01/01/2020 tot 31/12/2021
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019

Leegstaande woningen/gebouwen

Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand met ingang vanaf 01 januari 2024
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 27/11/2023
datum van bekendmaking: 29/11/2023

Versie geldig van 01/01/2023 tot 31/12/2023
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022

Niet-bebouwde gronden en kavels

Directe belasting op de niet-bebouwde gronden en kavels.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Ontbrekende parkeerplaatsen

Belasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uitvoeren van verbouwingswerken en/of bestemmingswijzigingen aan bestaande gebouwen, zoals bepaald in de van kracht zijnde gecoördineerde stedenbouwkundige verordening.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019