Hieronder vind je een overzicht van de huidige belastingreglementen voor bedrijven. Klik op de naam van het reglement om dit te openen. Heb je met betrekking tot een aanslag, bezwaar of dossier een versie nodig van een vorige geldigheidsperiode? Neem dan contact op met de dienst Belastingen: stadsbelastingen@mechelen.be

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke web-toepassing’ werd bekend gemaakt.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2024.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 18/12/2023
datum van bekendmaking: 20/12/2023

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2023.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022
datum van bekendmaking: 20/12/2022

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2022.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 20/12/2021
datum van bekendmaking: 22/12/2021

Administratieve stukken

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en ambtshalve gemaakte kosten (met ingang van 01/06/2023)
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022
datum van bekendmaking: 20/12/2022

Ambtshalve plaatsen van nadarbarelen en verkeerssignalisatie

Indirecte belasting op het ambtshalve plaatsen van nadarbarelen en verkeerssignalisatie
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Belastingreglement op het ontbreken van boomcompensatie

Indirecte Belasting op het ontbreken van boomcompensatie
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 25/03/2024
datum van bekendmaking 27/03/2024

Niet afkoppelen van regenwater

Belasting op het niet afkoppelen van regenwater
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Takelen van voertuigen

Belasting op takelen van voertuigen
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019