De casco-restauratie van het Hof van Cortenbach startte met de afbraak van de verkrotte woning Ziekeliedenstraat 1. Aansluitend werd het gebouw ontmanteld en werden de dringende stabiliteitsproblemen aangepakt.

Na deze voorbereidende werken werd gestart met de eigenlijke restauratiewerken aan het Hof van Cortenbach.

Achtereenvolgens kwamen de restauratie van de gevels en daken aan bod. De bestaande delen van het houten dakgebinte en de houten structuur van het gebouw werden hersteld, behandeld of vervangen waar nodig. Het steile dakvolume van het grote gebouw en de dakkapellen werden gereconstrueerd en de daken werden opnieuw voorzien van natuurleien. De gevels, waarin verregaande verspreiding van wortels van struiken werd vastgesteld, dienden op verschillende plaatsen gedemonteerd en heropgemetst te worden. De overige delen werden zorgvuldig gereinigd en hersteld. Het geheel werd hervoegd. In de raamopeningen kwamen nieuwe natuurstenen kruiskozijnen waarin nieuw buitenschrijnwerk in hout werd geplaatst.

Tot slot maakten de gedeeltelijke interieurrestauratiewerken aan de 18de-eeuwse houten trap, het binnenschrijnwerk, de bevloeringen en de bepleisteringen de werken compleet.

Voor deze werken ontving de stad Mechelen een erfgoedpremie van de Vlaamse Overheid.

Timing

  • Werken beëindigd (uitvoering in 2016/2017/2018)

Architect/ontwerpers

  • architecten Beeck & Hermans bvba, Mechelen

Uitvoerder(s)

  • Artes Woudenberg, Brugge

Foto's

Zicht op de huiskapel vanuit inkom Korenmarkt, respectievelijk uit 1900, 2013 en 2018.

Zicht op de huiskapel vanop de binnenkoer, respectievelijk uit 1900, 2013 en 2018.

Voor de restauratiewerken

Na de restauratiewerken