Meteen ontvangen

Het bewijs van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document vraagt men soms bij pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je je  bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Elke inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Mechelen kan een bewijs van leven krijgen.

Naargelang jouw situatie kan je het bewijs van leven aanvragen aan:

 • de dienst Burgerzaken van je gemeente
 • de ambassade of het consulaat van het land waar je verblijft.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart, dan kan je het levensbewijs ook raadplegen, downloaden en afdrukken via 'Mijn Dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

In Mechelen kan het bewijs van leven verkrijgen:

 • via het e-formulier. Je krijgt de keuze om het meteen digitaal aan te vragen en te ontvangen (hiervoor heb je een kaartlezer en je eID met pincode nodig) of je aanvraag wordt binnen 3 werkdagen behandeld en het bewijs van leven wordt via de post verstuurd.
 • je kan het bewijs van leven vragen aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar en in dorpshuis Leest
 • per brief: je richt je brief aan het team Onthaal en informatie.

 

 • Jeneemt je identiteitskaart mee.
 • Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:
  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart.

Een bewijs van leven is gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €6,38 per aangevraagd attest.

Meteen ontvangen

Contactpersonen