De muurschildering ‘het Laatste Oordeel’ werd besteld door de Grote Raad en betaald aan Frans Sanders, schilder te Mechelen, op 15 december 1526. De wandschildering van 'het Laatste Oordeel' symboliseert de terugkeer van Christus, wanneer volgens de christelijke leer de wederopstanding van de doden zal plaatsvinden. De doden worden samen met de levenden onderworpen aan het laatste oordeel en vervolgens naar de hemel of de hel verwezen. De Christus-rechter troont op de regenboog - na de zondvloed stelde God een regenboog in de wolken, als teken van zijn verbond met de mens - en steunt met zijn voeten op de wereldsfeer.

De schildering van ‘de calvarie’ dateert vermoedelijk uit de 16de eeuw. Onder de huidige schildering werd bij het vooronderzoek (door Linda Van Dijck en Marie-Hélène Ghisdal) tenminste één oudere schildering aangetroffen.

De decoratieve boord met kanonnen en andere voorwerpen (op de schouw onder de wandschildering ‘het laatste oordeel’) kan in verband worden gebracht met de Kolveniersgilde die het gebruik van de bovenzaal kreeg in 1617.

Timing

  • Werken beëindigd (uitvoering in 2015)

Architect/ontwerpers

  • Linda Van Dijck en Marie-Hélène Ghisdal