Online aanvragenMaak een afspraak

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je dit aangeven.

Heeft 1 of meerdere van je gezinsleden een verblijfskaart A, B, E, EU, F, H, M, I, J of een attest van immatriculatie? Dan behandelt de dienst vreemdelingen de verhuis van gans jullie gezin.

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Stap 1: je geeft je nieuwe adres door

Er zijn verschillende manieren om jouw adreswijziging door te geven in je nieuwe woonplaats:

  • Je kan de adreswijziging via het webformulier melden als je naar of binnen Mechelen verhuisd bent. Je betaalt € 11/volwassene.
  • Je maakt vooraf een afspraak en gaat persoonlijk langs bij de dienst Vreemdelingen van stad Mechelen. Je betaalt € 11/volwassene.

Als het hele gezin verhuist, kan enkel de referentiepersoon (= gezinshoofd) de aanvraag tot adreswijziging doen.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met jouw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Stap 2: Na de aangifte

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt.

Het is hierbij belangrijk dat je huisnummer/busnummer duidelijk zichtbaar aangebracht is zodat de wijkagent het opgegeven adres kan verifiëren.

Na deze controle maak je een afspraak voor verhuis niet-Belg en word je aan het loket van dienst vreemdelingen ingeschreven op jouw nieuwe adres. Het adres op jouw identiteitskaart wordt dan ook aangepast. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart of verblijfskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat jouw identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van jouw adresverandering op de hoogte brengen.

  • identiteitskaarten/verblijfskaarten van alle personen die verhuizen + bijbehorende PIN –en PUKcodes
  • kids-ID van alle  Belgische kinderen die verhuizen + bijbehorende PIN –en PUKcodes
  • het attest van een Sociale Woningmaatschappij indien van toepassing

Het aangeven van een adreswijziging kost € 11 per volwassene (+18 jaar)

Online aanvragenMaak een afspraak