Meteen ontvangen

Een getuigschrift wettelijk samenwonen bevestigt dat twee personen hun wettelijk samenwonen hebben laten registreren.

De dienst burgerzaken van Stad Mechelen kan het attest van wettelijke samenwoning enkel afleveren als je op het ogenblik van de aanvraag in Mechelen bent gedomicilieerd. 

Je kan het attest van wettelijke samenwoning op volgende manieren aanvragen:

  • Online aanvragen en meteen digitaal via e-mail ontvangen.  Hiervoor heb je een kaartlezer en je (Belgische) e-ID met pincode of de Itsme-app nodig. 
  • Aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar

Als je elektronische identiteitskaart (eID) hebt, kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op ‘Mijn dossier’, de online toepassing van het Rijksregister

  • Identiteitskaart of verblijfskaart. 
  • Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van zijn identiteitskaart.

Gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €6,38 per aangevraagd attest.

Meteen ontvangen