De stad heeft al sinds 2005 een duidelijke visie voor de publieke ruimte vastgelegd door de opmaak van een beeldkwaliteitsplan. Deze visie streeft naar een leefbare, aantrekkelijke en groene stad.

De heraanleg van straten en pleinen vormt hier een belangrijk onderdeel van. Hierbij wordt er telkens uitgegaan van bovenstaande pijlers. Zo werd er bijvoorbeeld bij de heraanleg van de Goswin de Stassartstraat extra aandacht gegeven aan de zwakke weggebruiker en wordt er in de Sint-Janstraat geparkeerd aan de kant van de woningen om zo de groene omgeving van de Sint-Janskerk te bewaren.

Hier kan je de presentatie 'Gdansk - Mechelen' vinden over de evolutie van de Mechelse publieke ruimte.